Desatero návštevníka fitnesDESATERO NÁVŠTĚVNÍKA FITNESS


Vážení návštěvníci,
níže uvádíme desatero chování návštěvníka Fitness. Desatero má sloužit jako rádce k užití a snadnému dodržování návštěvních řádů.

 1. Vstup do Fitness je dovolen osobám ve věku od 15-ti let včetně. Dětem do 10 let není vstup do Fitness povolen, dětem ve věku od 10-ti do 14 let včetně je vstup povolen pouze za aktivního dohledu rodiče nebo jeho zákonného zástupce. Odpovědnost za zdraví dítěte nese v plném rozsahu jeho rodič nebo zákonný zástupce.

2. Vstup do Fitness je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném, pro cvičení určeném sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna.

3. V celém prostoru Fitness platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor Fitness zakázán.

4. Při cvičení používejte ručník. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu.

5. Za neuschované a neuzamčené předměty, cenné předměty, hotovost a oděvy neneseme žádnou odpovědnost, pro jejich uschování použijte šatnu (skříňku)


6. Při opuštění Fitness je nutné skříňku bezpodmínečně vyklidit, v opačném případě bude skříňka vyklizena naším personálem, náklady spojené s tímto úkonem nese její uživatel. Cvičenci v prostorách Fitness užívají zařízení tak, aby jejich nevhodným výběrem neohrozili svůj zdravotní stav.

7. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce Fitness lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.

8. U náročných či nebezpečných cviků požádejte o dozor obsluhu recepce Fitness.

9. Každý návštěvník je povinen dodržovat platný Návštěvní a Domovní řád.