Bodystat - výživové poradenství 

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ – PROFESIONÁLNÍ ANALYZÁTOR SLOŽENÍ VAŠEHO TĚLA

 

Bioimpedanční analyzátory složení těla pracují na principu měření různých složek proudových odporů při průchodu referenčního vzorku tělesnými strukturami. Následně jsou takzvanými predikčními rovnicemi vypočítány hodnoty složení těla v absolutních hodnotách i procentuálně - tuk, aktivní tělesná hmota celkově i s odečtem vodního podílu, celková tělesná voda (u špičkových kategorií přístrojů lze rozlišit i vodu intra – a extracelulární ) Naměřené hodnoty a vypočítané výsledky u nejlepších oborových přístrojů mají velmi těsný vztah náročným referenčním metodikám (DEXA, hydrodenzitometrie, diluční metody atd.) Vyšetření je však rychlé, pohodlně opakovatelné, pohotově zpracované do trendových a dalších nadstandardních zpráv.

 

 
Objednávat se můžete telefonicky na tel.: 596 511 124 nebo 775 782 288
 

 

FOTO