LADY BODYFORM

- je cvičení zaměřené na problémové ženské partie. Při cvičení se využívá především vlastní váha těla, ale také cvičební náčiní a speciální program vibrostation.
- je forma posilování v přiměřeném tempu
- je určeno pro mladší i starší generaci
- zaměstná všechny svalové partie a především ty, které mají největší tendenci ochabovat
- Vás naučí cvičit s možná dosud nepoznaným náčiním jako (bosu, step, overball, expander, činky, míče, odporové  gumy a v neposlední řadě také vibrační plošina…)
- cvičte poctivě a dočkejte se zlepšení své fyzické zdatnosti, tvarování a posílení vlastního těla…
Probuďte v sobě ženu…