Lady-Bodyform – Orlová

– je cvičení zaměřené na problémové ženské partie. Při cvičení se využívá především vlastní váha těla, ale také cvičební náčiní a speciální program vibrostation.

– je forma posilování v přiměřeném tempu

– je určeno pro mladší i starší generaci

– zaměstná všechny svalové partie a především ty, které mají největší tendenci ochabovat

– Vás naučí cvičit s možná dosud nepoznaným náčiním jako (bosu, step, overball, expander, činky, míče, odporové gumy a v neposlední řadě také vibrační plošina…)

– cvičte poctivě a dočkejte se zlepšení své fyzické zdatnosti, tvarování a posílení vlastního těla…

X